flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Взаємодія з громадськістю

Становлення незалежної та неупередженої судової системи в Україні неможливе без довіри громадян до судових процесів і рішень, без підтримки громадськості, що сприятиме виробленню ефективного зворотного зв’язку  між державою та суспільством.

Одним із першочергових завдань судової влади в Україні є підвищення та підтримка високого рівня довіри громадськості до судів, адже судова система повинна спиратися на повагу, довіру та впевненість всіх громадян  в її незалежності, безсторонності та ефективності. Вказане підтверджується також і визнаними світовою спільнотою Бангалорськими принципами поведінки суддів, а саме : довіра суспільства до судової системи, а також до авторитету судової системи в питаннях моралі , чесності та непідкупності судових органів займає першочергове місце у сучасному демократичному суспільстві

Виходячи з загальної мети такої комунікації, позитивним показником є розширення можливостей участі громадян в управлінні державними справами через нормативне поліпшення умов взаємодії між органами державної влади та організаціями громадянського суспільства. Запорукою забезпечення прав громадян на вільний доступ і отримання інформації про діяльність органів державної влади стало прийняття Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про звернення громадян».

Основною метою Закону України «Про доступ до публічної інформації» є створення механізму реалізації права кожного на доступ до публічної інформації. Він містить перелік гарантій дотримання прав на надання публічної інформації, поетапний порядок доступу до неї, надає визначення таким поняттям, як конфіденційна, таємна та службова інформація, регламентує порядок її отримання, визначає порядок і строки подачі та задоволення запиту на інформацію, а також процедуру оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації.

Основні принципи інформаційних відносин відображені у статті 5 Закону України «Про інформацію»:

На відміну від Закону України «Про доступ до публічної інформації»Закон України «Про звернення громадян» регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади та органи місцевого самоврядування пропозиції про поліпшення їхньої діяльності, викривати недоліки в роботі та оскаржувати дії посадових осіб.

Громадськість може представляти свої інтереси та впливати на реалізацію повноважень суду також шляхом:

опитування відвідувачів щодо якості функціонування суду, роботи працівників апарату суду, ставлення їх до громадян, комфортність перебування у суді, обсяг необхідної інформації на інформаційних стендах та офіційному веб – сайті суду тощо, що враховується у подальшій діяльності та організації роботи  Закарпатського окружного адміністративного суду.