flag Судова влада України

У зв'язку проведенням технічних робіт окремі функціональні можливості сайту можуть працювати в обмеженому режимі.

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Структурні підрозділи Закарпатського окружного адміністративного суду

Схематичне зображення структури

Закарпатського окружного адміністративного суду

 

 

 

Повноваження голови Закарпатського окружного адміністративного суду

Відповідно до статті 24 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова Закарпатського окружного адміністративного суду:

1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;

2) визначає адміністративні повноваження заступника голови Закарпатського окружного адміністративного суду;

3) контролює ефективність діяльності апарату суду, погоджує призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду, а також вносить подання про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;

4) видає на підставі акта про призначення судді на посаду, переведення судді, звільнення судді з посади, а також у зв’язку з припиненням повноважень судді відповідний наказ;

5) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України, а також через веб-портал судової влади про вакантні посади суддів у суді у триденний строк з дня їх утворення;

6) забезпечує виконання рішень зборів суддів Закарпатського окружного адміністративного суду;

7) організовує ведення в суді судової статистики та інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;

8) сприяє виконанню вимог щодо підвищення кваліфікації суддів Закарпатського окружного адміністративного суду;

9) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

Повноваження заступника голови Закарпатського окружного адміністративного суду

Відповідно до статті 25 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» заступник голови місцевого суду здійснює адміністративні повноваження, визначені головою суду.

Згідно наказу голови Закарпатського окружного адміністративного суду «Про визначення адміністративних повноважень заступника голови суду» від 27.12.2017 № 69/о заступник голови Закарпатського окружного адміністративного суду:

виконує обов’язки голови суду в разі відсутності голови суду.

 

Відділ документообігу та забезпечення судового процесу 

Основні завдання та функції відділу:

1.Оперативний прийом, реєстрацію вхідної кореспонденції.

2.Реєстрація та відправку процесуальних та інших документів, що направляються за межі суду.

3.Надання учасникам судового процесу інформації про хід та результати розгляду справ.

4.Видача копій судових рішень, виконавчих листів копій документів адміністративних справ.

5.Підготовка справ до направлення їх до суду апеляційної та касаційної інстанції.

6.Прийои розглянутих  адміністративних справ та матеріалів.

 

Відділ діловодства та аналітично-статистичної роботи

Основні завдання та функції відділу:

1.Організацію та контроль за станом здійснення діловодства суду.

2.Ведення аналітичної, статистичної та довідково-інформаційної роботи.

3.Функціонування архіву суду.

4. авто розподіл позовних заяв.

5.Інформаційні технології.

6.Облік сум судового збору.

7.Видача копій дисків технічного запису судового засідання.

8.Прийом та облік справ після їх повернення з суду апеляційної чи касаційної інстанції  

 

 Відділ бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

Основні завдання та функції відділу:

       1.Ведення бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності суду;

       2.Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

      3.Складання та подання фінансової звітності уповноваженим органам;

      4.Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

      5.Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;

      6.Господарське забезпечення суду.

 

Відділ управління персоналом

Основні завдання та функції відділу:

1.Прогнозування та планування потреб в кадрах, формування кадрового резерву на посади в апараті суду та роботу з ним, організацію замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців.

2.Здійснення контролю за виконанням річних планів підготовки кадрового резерву, узагальння практики роботи з кадрами, внесення пропозицій щодо її вдосконалення.

3.Підготовку та оформлення  матеріалів осіб, які претендують на зайняття посад в апараті суду; матеріалів про прийняття присяги державними службовцями апарату суду, присвоєння їм рангів, матеріалів для проведення конкурсного відбору на посади державних службовців апарату суду, атестації та проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями апарату суду покладених на них обовязків і завдань тощо.

4.Надання пропозиції керівнику суду про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення.

5. 3.Облік та реєстрація звернень фізичних та юридичних осіб, запитів на отримання публічної інформації, які подаються до суду.

 

Служба судових розпорядників

Основні завдання та функції відділу:

     1.Додержання особами, які перебувають у суді встановлених правил.

2.Виконання учасниками судового процесу та іншими особами,  які перебувають у залі судового засідання, розпоряджень головуючого в судовому засіданні.