flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Затверджено рішенням зборів суддiв

Закарпатського окружного

адміністративного суду №2  від

15 січня 2021 року

КОМУНIКАЦIЙНА СТРАТЕГIЯ

Закарпатського окружного адміністративного суду
на 2021-2023 роки

ЗМІСТ

 1. Вступ
 2. Аналіз стану комунікаційної дiяльностi суду
 3. Наявність ресурсів для здiйснення комунікацій i проблем, які потребують вирішення
 4. Стан зв'язків з громадськістю суду
 5. Мета i основні цілі комунікаційної стратегії
 6. Цільові аудиторії суду
 7. Форми i засоби комунікації з цільовими аудиторіями
 8. План комунікаційних заходів суду на рік (внутрішня i зовнішня комунікація)
 9. Очікування та критерії оцінки комунікаційної дiяльностi
 1. Вступ

Стратегiя комунікаційної дiяльностi Закарпатського окружного адміністративного суду є основним документом для здiйснення зовнішньої та внутрішньої комунікаціi на регіональному рівні, включає в себе сукупність комунікаційних засобів, методів, прийомів i технік, покликаних надати об'єктивну інформацію про діяльність суду i суддiв, налагодити постійний зацікавлений діалог з суспільством в інтересах забезпечення незалежності судової влади, гарантування законності та правопорядку, здiйснення об'єктивного i неупередженого правосуддя.

Стратегiя розроблена на основі Концепції інформаційно-комунікаційної стратегії Ради суддів України, Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд».

Зміст i структура комунікаційної стратегії визначається цілями правосуддя та завданням суду i г'рунтується на нормах Конституції України, Законів України «Про судоустрій i статус суддів», «Про доступ до публічної інформації», Кодексу суддівської етики, Мадридських принципах щодо зв'язку між засобами масової інформації та суддівською незалежністю, інших національних i міжнародних актах, що регулюють діяльність судів у сфері комунікації.

2. Аналіз стану комунікаційної діяльності Закарпатського окружного адміністративного суду

Закарпатський окружний адміністративний суд має певний досвiд здійснення внутрішньої i зовнішньої комунікаційної діяльності завдяки впровадженню сучасних інформаційних технологій ведення внутрішнього документообігу, управлінню апаратом суду та донесення інформації про діяльність суду до широкого кола громадськості через веб-портал «Судова влада України» та сторінку у соціальній мережі Facebook .

Задля широкого та системного висвітлення діяльності суду в засобах масової інформації та з метою налагодження належних відносин судової влади та суспільства, забезпечення авторитету правосуддя, зростання рівня довіри до судової влади, гарантування права громадян на інформацію та підвищення рівня обізнаності населення про діяльність суду у структурі апарату суду передбачено посаду прес-секретаря. Метою діяльності прес-секретаря є забезпечення налагодження комунікаційної діяльності суду.

Прес-секретар здійснює інформування суспільства про діяльність суду шляхом оприлюднення інформації на офіційних веб-сторінках суду про заходи, в яких беруть участь судді та працівники апарату суду, а також висвітлює актуальні та резонансні справи, які розглядаються судом. Крім того, щоденно здійснюється моніторинг ЗМІ щодо діяльності суду, готуються матеріали для опублікування в ЗМІ, у разі виникнення кризових ситуацій – оперативне реагування на них, спростування недостовірної інформації про суд. за потреби – організовує інтерв'ю керівництва i представників суду, круглих столів, прес-конференцій, прес-брифінгів.

Зборами суддів Закарпатського окружного  адміністративного суду обрано суддю-спікера,                                                                                                                                   метою діяльності якого є висвітлення офіційної позиції від імені суду та надання професійних коментарів щодо розгляду справ у суді в доступний спосіб, не порушуючи права осіб, не перешкоджаючи здійсненню правосуддя та дотримуючись етичних норм, бере участь у прес-конференціях, брифінгах, інших заходах публічного характеру за участі представників ЗМІ, виконує інші повноваження, спрямовані на реалізацію комунікаційної стратегії суду.

У приміщеннях суду розміщені інформаційні стенди, які дають змогу відвідувачам суду ознайомитися з необхідною інформацією (графік прийому громадян керівництвом суду, графік проведення судових засідань, зразки оформлення документів, що стосуються розгляду справи, рахунки по сплаті судового збору тощо).

 Постійно проводиться  робота з оновлення офіційного веб-сайту суду для забезпечення отримання громадянами необхідної для них та актуальної інформації.

Суд має можливості для проведення судових засідань у режимі відеоконференції та здійснення онлайн-трансляції судових засідань у справах, які мають значний суспільний інтерес, на веб-сторінці суду і веб-порталі «Судова влада України».

Закарпатський окружний адміністративний суд демонструє відкритість своєї роботи та веде комунікаційну діяльність у двох напрямках:

Планування комунікаційних заходів ведеться з урахуванням результатів опитувань думки відвідувачів суду щодо оцінки якості роботи суду та вирiшення проблем , якi виникають під час відвідування установи. Також ці результати в подальшому використовуються для  врахування в організації роботи суду з метою покращення надання судових послуг в цілому.

 3. Ресурси для здійснення комунікацій i проблем,  якi потребують вирiшення

Функціональна придатність приміщення суду для здійснення якісного правосуддя у задовільному стані: суд розташований у двох орендованих приміщеннях в різних частинах міста.

Загальна кількість залів судових засiдань у Закарпатському окружному адмiнiстративному судi на 12 суддiв - 6, що ускладнює роботу суддів та створює умови для порушення строків розгляду справ.

Наявні зали судових засiдань обладнані всіма необхідними засобами та технікою..

Для працівників апарату та суддiв у Закарпатському окружному адмiнiстративному судi функціонує бібліотека.

4. Стан зв'язків з громадськiстю суду

Закарпатський окружний адміністративний суд має досвід співпраці з місцевими та регіональними ЗМI.

Судом постійно оновлюються матеріали на інтернет-сторінці веб-порталу «Судова влада України», на сторінці у соціальній мережі Facebook, ведеться інформаційно-просвітницька робота з громадськiстю через безпосереднє спілкування з працівниками апарату суду, для молоді (студенти та школярі) проводяться дні відкритих дверей, організовується проходження практики студентами.

5. Мета i основні цілі комунікаційної стратегії Закарпатського окружного адмiнiстративного суду

Мета комунікаційної стратегії спрямована на забезпечення відкритості і прозорості у діяльності суду, залучення ЗМІ до висвітлення його діяльності, сприяння безперешкодній реалізації конституційного права громадян на інформацію і свободу слова та формування позитивного іміджу судової влади в суспільстві.

Основні цілі комунікаційної стратегії:

             

Основними принципами, на яких формується комунікаційна діяльність суду, є:

 

 1. Цільові аудиторії комунікаційної діяльності Закарпатського окружного адміністративного суду.

Відповідно до мети та цілей Комунікаційної стратегії цільовими аудиторіями є:

    1) зовнішня:

 1. План комунікаційних заходів Закарпатського окружного адмiнiстративного суду.

Додаток 1.

    9. Очікування та критерії оцiнки комунікаційної дiяльностi суду.

За результатами реалізації Комунікаційної стратегії Закарпатського окружного адмiнiстративного суду очікується зростання рiвня довіри громадян до судів, розуміння громадянами результатів роботи суду, позитивне сприйняття судових рішень i ухвал, збільшення позитивних оцінок в роботі суду, підвищення рiвня правової обізнаності населения та засобів масової інформації.

 

Відповідальні за здійснення комунікаційної стратегії.

Контроль i координація комунікаційної дiяльностi суду - голова Закарпатського окружного адміністративного суду С.І. Рейті .

Відповідальні за виконання: