flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Затверджено рішенням

зборів суддiв

вгд 05 лютого 2018 року.

КОМУНIКАЦIЙНА СТРАТЕГIЯ

Закарпатського окружного адміністративного суду
На 2018-2020 роки

ЗМІСТ

 1. Вступ
 2. Аналіз стану комунікаційної дiяльностi суду
 3. Наявність ресурсів для здiйснення комунікацій i проблем, які потребують вирішення.
 4. Стан зв'язків з громадськістю суду.
 5. Мета i основні цілі комунікаційної стратегії.
 6. Цільові аудиторії суду.
 7. Форми i засоби комунікації з цільовими аудиторіями
 8. План комунікаційних заходів суду на рік (внутрішня i зовнішня комунікація).
 9. Очікування та критерії оцінки комунгкаційної дiяльностi.
 10. Вступ

Стратегiя комунікаційної дiяльностi Закарпатського окружного адміністративного суду є основним документом для здiйснення зовнішньої та внутрішньої комунікаціi на регіональному рівні , включає в себе сукупність комунікаційних засобів, методів, прийомів i технік, покликаних надати об'ективну інформацію про діяльність суду i суддiв, налагодити постійний зацікавлений діалог з суспільством в інтересах забезпечення незалежності судової влади, гарантування законності та правопорядку, здiйснення об'єктивного i неупередженого правосуддя.

Стратегiя розроблена на основі Концепції комунікації судової впади України.

Зміст i структура комунікаційної стратегії визначаеться цілями правосуддя та завданням суду i г'рунтується на нормах Конституції України, Законів

 

України «Про судоустрій i статус суддів», «Про доступ до публічної інформації», Кодексу суддівської етики, Мадридських принципах щодо зв'язку між засобами масової інформації та суддівською незалежністю, інших національних i міжнародних актах, що регулюють діяльність судів в сфері комунікації.

 1. Аналіз стану комунікаційної діяльності Закарпатського окружного адміністративного суду

Закарпатський окружний адміністративний суд має певний досвiд здійснення внутрішньої i зовнішньої комунікаційної діяльності завдяки впровадженню сучасних інформаційних технологій ведення внутрішнього документообігу, управління апаратом суду та донесення інформації про діяльнсть суду до широкого кола громадськості через веб-портал Судової влади України.

Станом на сьогодні суд забезпечений повним автоматизованим циклом ведення діловодства та проходження судових справ, в якому використовується передовий світовий досвід судового адміністрування, кадрової політики та організації роботи. Внаслгдок цього вдалося досягги стабільного надання якісних та професійних послуг громадянам.

Закарпатський окружний адміністративний суд демонструє відкритість своєї роботи та веде комунікаційну діяльність у двох напрямках:

У приміщенні суду наявні інформаційні стенди , на яких відвідувачі мають можливість ознайомитися з графіками розгляду справ, зразками документів.

Планування комунікаційних заходів ведеться з урахуванням результатів опитувань думки відвідувачів суду щодо оцінки якості роботи суду та вирiшення проблем , якi виникають під час відвідування примiщення суду.

 1. Ресурси для здійснення комунікацій i проблем, якi потребують вирiшення

 

Функціональна придатність приміщення суду для здійснення якісного правосуддя у задовільному ( суд розташований у двох орендованих приміщеннях в різних частинах міста) стані.

Загальна кількість залів судових засiдань у Закарпатському окружному адмiнiстративному судi на 13 суддiв - 6, що ускладнює роботу суддів та створює умови для порушення строків розгляду справ.

Наявні зали судових засiдань обладнані всіма необхідними засобами та технікою.

У Закарпатському окружному адмiнiстративному судi є посада прес-секретаря суду. Спілкування зі ЗМI здійснюеться через прес-релізи, повідомлення для преси, за потреби - інтерв'ю керівництва i представників суду, круглих столів, прес-конференцій, прес-брифінгів.

Для працівників апарату та суддiв в Закарпатському окружному адмiнiстративному судi функціонує бібліотека.

 1. Стан зв'язків з громадськiстю суду

Закарпатський окружний адміністративний суд має епізодичну співпрацю з місцевими ЗМI.

Судом постійно оновлюються матеріали на інтернет-сторінці веб-порталу «Судова влада України», ведеться інформаційно-просвітницька робота з громадськiстю через безпосереднє спілкування з працівниками апарату суду, для молоді (студенти та школярі) проводяться дні відкритих дверей, організовується проходження практики.

 1. Мета i основні цілі комунікаційної стратегії Закарпатського окружного адмiнiстративного суду

Метою комунікаційної стратегії суду є формування довiри громадян до системи судочинства України через довіру до Закарпатського окружного адмiнiстративного суду як ланки системи i, загалом, пiдвищення авторитету судової влади в суспільстві.

Основні цілі комунікаційної стратегії:

 

 1. Цгльові аудиторії комунікаційної діяльності Закарпатського окружного адміністративного суду.

Відповідно до мети та цілей Комунікаційної стратегії цiльовими

зовнішні:

Внутрішні:

На сьогодні пріоритетними цiльовими групами є зовнішня група ціьовоТ аудиторії.

 1. Форми i засоби комунікації з цiльовими аудиторіями:

 

 1. План комунікаційних заходів Закарпатського окружного адмiнiстративного суду.

Додаток 1.

 1. Очікування та критерії оцiнки комунікаційної дiяльностi суду.

За результатами реалізації Комунікаційної стратегії Закарпатського окружного адмiнiстративного суду очікується зростання рiвня довіри громадян до судів та працівників апарату суду, розуміння громадянами результатів роботи суду, позитивне сприйняття судових рішень i ухвал, збільшення позитивних оцінок в роботі суду, підвищення рiвня правової обізнаності населения та засобів масової інформації.

Критерії                оцiнки               комунікаційної дiяльностi суду визначаються

співвідношенням між кількістю інформації , що виходить з суду , i повідомленнями, якг потрапили у ЗМI та стали предметом громадської  уваги, оцінкою інформації, що з'явилася у ЗМI щодо дiяльностi суду , аналізом громадської думки за результатами опитувань щодо якості надання судом послуг.

Відповідальні за здійснення комунікаційної стратегії.

Контроль i координація комунікаційної дiяльностi суду:

Голова Закарпатського окружного адміністративного суду О.М. Шешеня .

Відповгдальні за виконання: керівник апарату Закарпатського окружного адмiнiстративного суду О.О. Скрипчук, заступник керівника апарату Т.О.Погоргляк,

прес-секретар суду В.А. Звірич.